Články

VZKAZ PRO FANOUŠKY

13. 4. 2021

Sbírat úspěchy a nemoci je oslavit s fanoušky je pro hráče těžké. Výrazně to prožívá i trenér Oren Amiel, kterému kontakt s fanoušky hodně chybí. Rozhodl se jim tak sepsat alespoň osobní vzkaz ve formě otevřeného dopisu:

Vážení fanoušci NYMBURKA,

Když byl můj oblíbený zpěvák a skladatel Bruce Springsteen dotázán, díky čemu je pro své fanoušky tak výjimečný, řekl: „Když jsem na jevišti, vždy vyprázdním nádrž.“

To je pravděpodobně kouzelný přístup a naše inspirace, bez ohledu na to, jestli je ve Sportcentru v Nymburce jeden fanoušek nebo 3000 fanoušků v Praze na Královce. Vždy se snažíme tlačit, abychom pro vás vyprázdnili nádrž. Samozřejmě jsme lidé a ne každou noc můžeme najít energii, ale alespoň jsme k sobě upřímní, když jsme se pro vás nevydali ze všeho.

Vážení fanoušci NYMBURKA,

Je to náročná sezona z mnoha důvodů. Basketbal bez fanoušků je jiný. Svým způsobem ztrácí podstatu hry. Je zklamáním, že jsme spolu s vámi nemohli zažít všechny skvělé okamžiky, kterých jsme v této sezoně zatím dosáhli. Bylo by mnohem vzrušující mít vás kolem sebe, vidět vaše úsměvy a cítit vaše emoce.

Jsme si toho vědomi a je pro důležité, abych vám sdělil, že kdykoli vstoupíme na kurt, víme, že jste za námi, tlačíte nás, křičíte do televize a pijete litry piva. Umíme si představit, jak skáčete a fandíte po vydařené akci nebo jak klejete, když ztratíme míč. Cítíme vašeho fanouškovského ducha.

Chtěl bych, abyste věděli, jak si toho vážíme, a děkujeme vám za to.

Vážení fanoušci NYMBURKA,

Jsme jen pár týdnů před Final 8 Ligy mistrů a play off KNBL.

Nemůžeme vám slíbit nic jiného, než že „vyprázdníme nádrž“ pokaždé, když si oblékneme náš NYMBURSKÝ dres.

Miluji Vás,

Oren.Dear NYMBURK Fans,

When my favorite singer and song writer Bruce Springsteen was asked what makes him so special to his fans he said: "When I'm on stage I always empty my tank".This is probably the magic approach and our inspiration, No matter if there's one fan in Sportcentrum or 3000 fans in Kralovka. We always try to push ourselves to empty our tank for you. Of course we are humans, and not every night we can find the energy but at least we are honest with ourselves when we didn't have it all for you.

Dear NYMBURK Fans,
It's a challenging season for so many reasons. Basketball without fans it's different. It loses the essence of the game in a way. It's disappointing we couldn't experience all the great moments we achieved so far this season together with you. It was much more exiting to have you around us, see your smiles and feel your emotions.

We are aware of it, and it's important for me to let you know that whenever we step on the court we know you are behind us, pushing us, screaming on the TV and drinking liters of beer. We can see you jumping and cheering after a big play or throwing some bad words when we turn the ball over. We can feel your spirit.

I would like you to know how much we appreciate it, and we thank you for that.

Dear NYMBURK Fans,
We are just few weeks before BCL F8 and KNBL Playoffs.
We can't promise you nothing but "Empty Our Tank" every time we're put on our NYMBURK Jersey.

Love you, Oren.

Poslední zápas

středa 12.5. - 17:00
Kooperativa NBL - 2020/2021
ERA Basketball Nymburk
Basket Brno

Následující zápas

neděle 16.5. - 18:20
Kooperativa NBL - 2020/2021
Basket Brno
ERA Basketball Nymburk

Doporučené články

Titulární partner
Partneři