NBL

OTEVŘENÝ DOPIS KLUBŮ NBL

30. 10. 2020

Vzhledem k tomu, že profesionální sport stále kvůli vládním opatřením nemůže ani společně trénovat, sepsaly kluby Národní basketbalové ligy otevřený dopis Národní sportovní agentuře k aktuální situaci v Česku a nemožnosti vykonávat svou činnost. Tento dopis zveřejňujeme v plném znění.

Od: ALK - Asociace ligových klubů

Komu: ČBF - Česká basketbalová federace

NSA - Národní sportovní agentura

Praha, 30. října 2020

Otevřené vyjádření basketbalových klubů Kooperativa NBL

Všech dvanáct basketbalových klubů Kooperativa Národní basketbalové ligy (KNBL), nejvyšší basketbalové soutěže mužů v ČR, chce tímto otevřeným dopisem upozornit na již neúnosnou ekonomickou a sportovní situaci, která je způsobena aktuálními opatřeními Vlády ČR. Na situaci, jež začíná být kritická, až existenční.

Plně respektujeme nelehkou situaci i kroky, které mají vést k zastavení pandemie, ale zároveň je potřeba si uvědomit, že tyto kroky mají naprosto fatální dopady na podnikání profesionálních basketbalových klubů, které je nutné vnímat i jako důležitou součást výchovy reprezentantů ČR a nositele kvality basketbalu ČR. Tyto kluby zaměstnávají stovky lidí, mají uzavřené platné kontrakty s hráči, s trenéry a s lidmi dalších profesí. Mají rovněž podepsané obchodní závazky vůči svým obchodním partnerům se zcela jasně definovaným plněním v průběhu zápasů, stejně jako mají závazky vůči spoustě dalších subjektů (sportovní haly, dopravci, poskytovatelé služeb atp.).

Je třeba si uvědomit, že kluby již během první vlny pandemie vyvinuly značné úsilí, aby snížily náklady na možné minimum, vč. dohod s hráči o ponížení odměn apod., přičemž se musely vyrovnat s výpadky na straně příjmů (vstupné, partneři, služby), které nebyly státem nijak kompenzovány.

Pro novou sezonu, která začala v záři 2020, kluby nastavily nové, nižší rozpočty ve všech nákladových položkách. Zároveň v těchto nových rozpočtech pracují s výrazně poníženými příjmy, s ohledem na nutnost kompenzací svým obchodním partnerům za výpadek reklamního plnění během první vlny, která měla za následek zkrácení předchozí sezony 2019/2020, rovněž s ohledem na výpadky příjmů ze vstupného, ze služeb a prodejů během utkání (občerstvení, merchandising atd.).

Toto nesmírně složité období kluby nemohou překlenout a zvládnout bez pomoci a kompenzace ušlých příjmů. Je třeba si uvědomit, že se jedná o obchodní subjekty se všemi právními a ekonomickými dopady, stejně jako u jiných činností, byť je to mnohdy i mediálně zpochybňováno.

Pro kluby je důležitým aspektem i tréninkový proces. Bez tréninků vzniká do budoucna velké riziko. Hráči uvažují o ukončení kariér, nedává jim to smysl. Je potřeba je vnímat již jako podnikatele, které živí jejich tělo.

Současná situace i významným způsobem negativně ovlivňuje basketbalovou reprezentaci ,která by se měla připravovat na kvalifikaci pro ME a má šanci(jako jediný kolektivní sport) zúčastnit se OH v Tokiu.


Žádáme vás proto o naplnění níže uvedených bodů:

- přijímat taková opatření, aby kluby KNBL mohly i nadále trénovat a hrát utkání

- být v první vlně uvolňování a hrát utkání alespoň bez diváků

- udělit výjimku klubům hrajícím evropské a mezinárodní soutěže; jsme jediná země, která nemůže trénovat a hrát utkání

- kompenzovat ušlé příjmy, stejně jako u jiných činností, metodika a čas podpory je důležitá

- komunikovat sport jako důležitou součást společensko-sociálního prostředí v ČR

- jednat s příslušnými institucemi v tom směru,aby v nově vyhlášeném nouzovém stavu od 4. listopadu byla možnost přípravy a utkání již zahrnuta v opatřeních vlády a MZ


My níže podepsané kluby garantujeme dodržování všech hygienických pravidel vydaných vládou ČR a rovněž tak pokynů a metodiky od NSA.

Děkujeme za pozornost a těšíme se, že společně zvládneme stabilizovat I tento sektor v této nelehké době.

Kluby Kooperativa NBL

Tomáš Kotrč, předseda ALK

Poslední zápas

sobota 23.1. - 17:00
Kooperativa NBL - 2020/2021
NH Ostrava
ERA Basketball Nymburk

Následující zápas

středa 27.1. - 18:00
Kooperativa NBL - 2020/2021
BK Opava
ERA Basketball Nymburk

Doporučené články

Titulární partner
Partneři